Vođenje profila i oglašavanje na internetu

Prateći potrebe tržišta i u korak sa novim medijima, onima koji su se razvili zahvaljući internetu i digitalizaciji svih oblasti života, i mi veliki deo aktivnosti posevećuje upravo radu u svetu novih medija.

U našem timu su ljudi obučeni sa postavljenje i vođenje ličnih i poslovnih profila, stranica i grupa na društvenim mrežama, održavanje sajtova i portala, pripremu sadržaja za njih, ali i oglašavanje prooizvoda i usluga u najrazličitijim segmetima digitalnih medija.

Za sve to poseduju potrebne sertifikate o osposobljenosti, odnosno pohađanju obuka, seminara i kurseva licenciranih ustanova.

Ako vas nije moguće pronaći na internetu, da li ste sigurni da postojite?